Dopravní den 12.9.2013

 

 

 

Dne 12. 9. 2013 naše škola pořádala "Dopravní den" pro žáky osmých a devátých tříd základních škol. Pozvání přijalo a svou návštěvou nás potěšilo 320 žáků z okolních základních škol v doprovodu vyučujících a ředitelů. Velkou ctí nám bylo přivítat hosty: náměstka hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Peteru, poslance pana Ing. Milana Urbana, místostarostu města Čáslavi pana Ing. Jiřího Havlíčka a náměstkyni ředitele VISK paní Evu Strnadovou. Celá akce probíhala pod odborným dohledem ředitele územního odboru plk. Ing. Jiřího Pokorného a velitele stanice mjr. Bc. Zdeňka Vosečka z  HZS Kutná Hora a členů HZS, kteří předváděli ukázku zásahu na simulaci autonehody.

Účelem akce bylo předvést žákům vybavení a činnost jednotky HZS, postup vyproštění a manipulace se zraněným, ošetření profesionálními zdravotnicemi. Dále byla ke shlédnutí ukázka požárního útoku dvou družstev složených z našich žáků prvního ročníku studijního oboru Požární ochrana.

Celý program byl doplněn stánky Městské policie, Korama Kolín a výstavou automobilů - našich učebních pomůcek. Jako velké překvapení byla návštěva a autogramiáda automobilového závodníka Romana Kresty.

Při této příležitosti měli žáci základních škol možnost seznámit se s obory vyučovanými na naší škole, prohlédnout si školu a shlédnout o ní profesionální film "Mladí a šikovní", ve kterém účinkovali naši žáci.