Školská rada

Předseda:

pí. Helena Štechová – zastupuje pedagogy školy

 

Místopředseda:

Miloš Rokyta–zastupuje pedagogy školy

 

Členové:

JUDr. Vlastislav Málek – zastupuje zřizovatele (Stč. kraj)

Eva Strnadová - zastupuje zřizovatele (Stč. kraj)

Markéta Krupičková - zastupuje rodiče nezletilých a zletilých žáků

Petra Poborská - zastupuje rodiče nezletilých a zletilých žáků