Ubytování žáka na DM


Informace pro rodiče žáků ubytovaných na domově mládeže

Vážení rodiče,
od měsíce září 2018 se bude stravné a ubytování žáků na DM hradit bezhotovostně (v měsíci září na říjen 2018 atd.). Žák ubytovaný v DM má tak přihlášenou stravu a ubytování na všechny dny v následujícím měsíci. Platba za měsíc září bude provedena hotově v kancelářích PEÚ u pí Petržilkové nejpozději do 30.9.2018.

Z tohoto důvodu si rodiče žáka zajistí souhlas s inkasem na úhradu stravy a ubytování žáků u svého peněžního ústavu pro SOŠ a SOU dopravní Čáslav,příspěvková organizace, číslo účtu 733904584/0600.

Při zakládání doporučujeme zadat výši inkasního limitu ve výši Kč 3 200,--(strava nejvyšší počet stravovacích dní v roce 23x85 celodenní strava=1.955Kč + ubytování 1 000Kč), nejedná se o částku, která bude měsíčně inkasována!! Inkasovat se bude částka podle skutečně odebraných jídel+ubytování 1 000Kč (pevná částka na měsíc). Zřízení souhlasu s inkasem Vám potvrdí Vaše banka na tiskopis "Potvrzení o zřízení inkasa", který odevzdáte vychovateli.

Inkaso bude probíhat k 25.dni v měsíci (datum splatnosti inkasa), z toho důvodu je nutné, abyste zajistili v tomto období dostatek finančních prostředků na Vašem účtu. Pokud v případě nedostatku finančních prostředků na Vašem účtu nebude platba provedena, musí být složena hotově u pí Petržilkové.

V případě, že platby za stravu a ubytování na DM, nebudou opakovaně hrazeny v případě nedostatků prostředků na Vašem účtu, nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce hotově a nebude dohodnut s ředitelem  SOŠ a SOUd jiný termín úhrady, bude ubytování žáka v domově mládeže ukončeno.

Vyhotovila: Sklenářová Jiřina tel.327314362