Domov mládeže

 Zájmová činnost ve šk. roce 2018/2019

 

Sportovní hry-kopaná,nohejbal,košíková,florbal,badminton,petanguen

Vedoucí: Josef Kohl

Zaměření – na pohybovou aktivitu,nácvik herních dovedností a činností.
                     Dále pořádání turnajů pro žáky DM, ale i pro příznivce z řad učitelů a žáky naší školy.

Rozvržení a plán činnosti:

                     Podzimní a jarní období – září,říjen,listopad,duben,květen,červen.
                                                               Převážná část
probíhá na školním fotbalovém hřišti
                                                               a asfaltovém kurtu v době osobního volna.

                     Zimní období – měsíce říjen až březen – tělocvična v sokolovně.

 

 Stolní tenis

Vedoucí: Josef Kohl

                      Úkolem kroužku stolního tenisu je naučit žáky základům tohoto sportu,
                      přivést žáky k pravidelné přípravě a sportovnímu tréninku, k soutěživosti v kolektivu.

Čas a místo: v době osobního volna (14.00-18.00 hod., 19.00-21.00 hod.)
                      v herně stolního
tenisu (posilovna)

  

Posilování

Vedoucí: Josef Kohl

                      Cílem kroužku je zlepšení fyzické kondice žáků a využití volného času .
                      Žáci, 
kteří kroužek navštěvují, si pravidelným cvičením zlepšují svoji kondici
                      a své zdraví. Náplní 
kroužku bude soutěž o „Nejsilnějšího žáka DM“.
                      Počet žáků je omezen velikostí posilovny
a bezpečností cvičících.

Čas a místo: v době osobního volna(14.00-18.00 hod. , 19.00-21.00hod.) v posilovně DM.

 

 

Střelecký kroužek

Vedoucí: Josef Kohl

                       Náplní kroužku je získávání správných střeleckých návyků, zvyšování fyzické kondice.

Čas a místo: v době osobního volna hřiště