Pro studenty

MATURITA JARO 2019

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO MATURITU JARO 2019

 

TŘÍDA 4 AT

PÍSEMNÁ ČÁST - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 10. dubna 2019

                              ANGLICKÝ JAZYK - 11. dubna 2019

DIDAKTICKÉ TESTY - MATEMATIKA - 2. května 2019

                                     ANGLICKÝ JAZYK - 2. května 2019

                                     ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 3. května 2019

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - 14. - 16. května 2019

ÚSTNÍ ČÁST - 20. - 23. května 2019

 

TŘÍDA 4 PO

PÍSEMNÁ ČÁST - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 10. dubna 2019

                               ANGLICKÝ JAZYK - 11. dubna 2019

DIDAKTICKÉ TESTY - MATEMATIKA - 2. května 2019

                                     ANGLICKÝ JAZYK - 2. května 2019

                                     ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 3. května 2019

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - 6. - 7. května 2019

ÚSTNÍ ČÁST - 27. - 31. května 2019  

 

Další informace jsou pro maturanty dostupné na webu: www.novamaturita.cz.

 

 

 

 

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určil nabídku povinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejnil toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou pro studijní obor :

39-08M/01 Požární ochrana

1.     Technické prostředky a Technologie oprav – forma zkoušky ústní

2.     Zdravotnická příprava a Zdolávání mimořádných událostí - forma zkoušky ústní

3.     Praktická zkouška - forma praktickou zkouškou

 

 

39-41L/01 Autotronik

1.     Motorová vozidla a Technologie oprav – forma zkoušky ústní

2.     Elektrotechnika a Elektrické příslušenství - forma zkoušky ústní

3.     Praktická zkouška – forma praktickou zkouškou

 

 

 

 

 

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.

 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Luděk Fišera

ředitel SOŠ a SOUd Čáslav,

příspěvková organizace