37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

                Provoz a ekonomika dopravy - nový zajímavý čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, který můžou studovat jak chlapci, tak i dívky.
Absolventi tohoto studia získají odborné kompetence: pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, organizovat přepravu cestujících, organizovat přepravu zboží, využívat sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě, uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku. Uplatnění absolventa na trhu práce je ve funkcích technicko–hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU.