39-08-M/01 Požární ochrana

 

 

 

 

 

39 - 08 - M/01 Požární ochrana
 
Požární ochrana  – čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.
 
 
Absolventi tohoto oboru se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, především jako velitelé jednotek, při splnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního povolání, jako odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, jako lektoři odborných předmětů z oblasti požární ochrany.
 
Mohou se také uplatnit v pracovních pozicích hasič hasičského záchranného sboru, spojař hasičského záchranného sboru, strojník hasičského záchranného sboru aj.
 
Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věkovou hranici, absolvování speciálního odborného školení, testů zdravotní a psychické způsobilosti aj.
 
Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.