INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

 

Na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, stanovil ředitel školy následující kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných žáků do prvních ročníků:

 

Čtyřleté studijní obory s maturitou – přijímací zkouška

 

Název oboru vzdělání

Počet přijímaných žáků

39-08-M/01 Požární ochrana

30

39-41-L/01 Autotronik

30

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

30

 

Tříleté učební obory s výučním listem – bez příjímací zkoušky

 

Název oboru vzdělání

Počet přijímaných žáků

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

60

26-57-H/02 Autoelektrikář

 

30

23-55-H/02 Karosář

66-53-H/01 Operátor skladování

 

1. Podávání přihlášek ke vzdělávání

Uchazeč je povinen předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke vzdělávání na střední škole nejpozději do 1. března 2019. Na přihlášce mohou být uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí. V přihlášce musí být správně uvedeno:

§  Název a adresa školy

§  Kód a název oboru vzdělání

Dále si uchazeč nechá v přihlášce potvrdit lékařem zdravotní způsobilost k absolvování zvoleného oboru. Bez tohoto potvrzení nemůže být žák ke vzdělávání přijat.

 

2. Termíny přijímacích zkoušek

 

Jednotné přijímací zkoušky

Termín

Fyzické testy PO – 1. termín

čtvrtek   11. dubna 2019

1. termín

pátek 12. dubna 2019

Fyzické testy PO – 2. termín

čtvrtek  18. dubna 2019

2. termín

pondělí 15. dubna 2019

1. náhradní termín

pondělí 13. května 2019

2. náhradní termín

úterý 14. května 2019