Stipendium

Žáci učebních oborů 23-55-H/02 Karosář se zapojí do stipendijního programu Středočeského kraje. Ten navazuje na program školního roku 2017/2018, který je popsaný na stránkách uvedených níže.

Bližší informace na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/krajska-stipendia