Stipendium

Žáci učebních oborů 2355H/02 Karosář se zapojí do stipendijního programu Středočeského kraje. Ten navazuje na program školního roku 2010/2011, který je popsaný na stránkách uvedených níže.

Bližší informace na: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/stredocesky-kraj-podporuje-odborne-vzdelavani