Učební plány


 39 - 41 - L/01 - AUTOTRONIK

 

 

Předmět / ročník

I

II

III

IV

ŠVP

Všeobecně vzdělávací předměty

19

15

14

15

63

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská výchova

X

1

1

1

3

Dějepis

2

X

X

X

2

Fyzika

2

2

X

X

4

Chemie

2

X

X

X

2

Základy ekologie

1

X

X

X

1

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

1

1

1

1

4

Ekonomika

X

X

1

2

3

Odborné předměty

13

20

21

18,5

72,5

Technická dokumentace

2

2

X

X

4

Technická mechanika

2

X

X

X

2

Strojnictví

2

X

X

X

2

Strojírenská technologie

2

X

X

X

2

Elektrotechnika

X

2

2

X

4

Elektrické příslušenství

X

2

1

X

3

Elektronika

X

X

2

2

4

Opravárenství

X

X

X

1

1

Motorová vozidla

X

3

3

2 1/2

8 ½

Technologie

X

2

2

2

6

Řízení motorových vozidel

X

X

2

X

2

Technologie - CAD

X

X

X

2

2

Praktické vyučování

5

9

9

9

32

Celkem

32

35

35

33,5

135,5

 

 

39 - 08 - M/01 - POŽÁRNÍ OCHRANA

 

Předmět / ročník

I

II

III

IV

ŠVP

Všeobecně vzdělávací předměty

22

17

16

17

72

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Dějepis

1

X

X

X

1

Fyzika

2

2

X

X

4

Chemie

1

X

X

X

1

Biologie a ekologie

1

X

X

X

1

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

6

4

4

4

18

Práce s počítačem

1

1

1

1

4

Ekonomika

X

X

1

2

3

Odborné předměty

11

15

16

14

56

Organizace a řízení požární ochrany

X

X

1

1

2

Ochrana obyvatelstva

1/2 

X

X

X

1/2

Zdravotnická příprava

1

2

X

2

5

Krizové řízení

1/2

X

X

X

1/2

Požární prevence

1

1

X

X

2

Zjišťování příčin požáru

X

X

1

1

2

Speciální chemie

X

2

X

X

2

Technické prostředky požární ochrany

2

1

2

3

8

Technický výcvik

X

1

1

2

4

Technické materiály

2

X

X

X

2

Technická dokumentace

2

X

X

X

2

Technologie oprav

X

2

1

2

5

Požární technika

X

X

1

X

1

Řízení motorových vozidel

X

X

3

X

3

Zdolávání mimořádných událostí

X

X

2

3

5

Stroje a zařízení

X

2

X

X

2

Praktické vyučování

2

4

4

X

10

Celkem

33

32

32

31

128

 

 

37 - 41 - M/01 - PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

 

Předmět / ročník

I

II

III

IV

ŠVP

Všeobecně vzdělávací předměty

22

17

17

16

74

Český jazyk

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

X

X

X

2

Občanská výchova

X

1

1

 1

3

Fyzika

2

2

2

X

6

Chemie

2

X

X

X

2

Základy ekologie

1

X

X

X

1

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

1

1

1

1

4

Odborné předměty

10

16

16

16

58

Ekonomika

X

X

2

3

4

Účetnictví

1

1

X

X

2

Právní nauka

2

1

X

X

3

Doprava a přeprava

2

2

3

3

10

Dopravní zeměpis

1

2

X

X

3

Logistika a obslužné systémy

X

2

2

2

6

Zbožíznalství

X

2

2

2

6

Řízení motorových vozidel

X

X

1

X

1

Technická dokumentace

2

X

X

X

2

Praktické vyučováni

2

6

6

6

2O

Celkem

32

33

33

32

130

 

 

23 - 68 - H/01- MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

 

Předmět / ročník

I

II

III

ŠVP

Všeobecně vzdělávací předměty

12

11

9

32

Český jazyk

2

2

1

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská výchova

1

1

1

3

Fyzika

2

1

X

3

Chemie

1

X

X

1

Základy ekologie

X

1

X

1

Matematika

2

2

1

5

Tělesná výchova

1

1

1

3

Práce s počítačem

1

1

1

3

Ekonomika

X

X

2

2

Odborné předměty

23

23

25 1/2

71 1/2

Technická dokumentace

2

X

X

2

Základy strojnictví

2

X

X

2

Strojírenská technologie

2

X

X

2

Elektrotechnika

X

2

2

4

Automobily

1

3

3

7

Opravárenství a diagnostika

1

3

3

7

Řízení motorových vozidel

X

X

2 1/2

2 1/2

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem

35

34

34 1/2

103 1/2

 

 

23 - 55 - H/01 - KAROSÁŘ

 

Předmět / ročník

I

II

III

ŠVP

Všeobecně vzdělávací předměty

11,5

11,5

11

34

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská výchova

1

1

1

3

Fyzika

1,5

1,5

X

3

Chemie

1

X

X

1

Základy ekologie

X

1

X

1

Matematika

2

2

2

6

Tělesná výchova

1

1

1

3

Práce s počítačem

1

1

1

3

Ekonomika

X

X

2

2

Odborné předměty

22

21,5

22,5

66

Technická dokumentace

2

2

2

6

Strojnictví

1,5

X

X

1,5

Strojírenská technologie

1,5

1,5

X

3

Silniční vozidla

X

X

2

2

Technologie

2

3

2

7

Řízení motorových vozidel

X

X

1,5

1,5

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem

33,5

33

33,5

100

 

 

26 - 57 - H/01 - AUTOELEKTRIKÁŘ

 

 

Předmět / ročník

I

II

III

ŠVP

Všeobecně vzdělávací předměty

12

11

9

32

Český jazyk

2

2

1

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská výchova

1

1

1

3

Fyzika

2

1

X

3

Chemie

1

X

X

1

Základy ekologie

X

1

X

1

Matematika

2

2

1

5

Tělesná výchova

1

1

1

3

Práce s počítačem

1

1

1

3

Ekonomika

X

X

2

2

Odborné předměty

21

22

24

67

Základy elektrotechniky

3

X

X

3

Elektronika

X

1 1/2

2 1/2

4

Elektrické měření

X

1

1

2

Strojnictví

1

X

X

1

Elektropříslušenství

X

2

1

3

Automobily

1

1 1/2

1

3 1/2

Opravárenství a diagnostika

1

1

1

3

Řízení motorových vozidel

X

X

2 1/2

2 1/2

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem

33

33

33

99