Učební plány

Učební obor: Mechanik opravář motorových vozidel

Kód: 23-68-H/01

 

Předměty

Hodinová dotace v ročníku

 

Osnovy

1

2

3

Český jazyk a literatura

2

2

1

ŠVP

Cizí jazyk

2

2

2

 ŠVP

Občanská nauka

1

1

1

 ŠVP

Fyzika

2

1

 

 ŠVP

Chemie

1

 

 

 ŠVP

Základy ekologie

 

1

 

 ŠVP

Matematika

2

2

1

 ŠVP

Tělesná výchova

1

1

1

 ŠVP

Práce s počítačem

1

1

1

 ŠVP

Ekonomika

 

 

2

 ŠVP

Technická dokumentace

2

 

 

 ŠVP

Základy strojnictví

2

 

 

 ŠVP

Strojírenská technologie

2

 

 

 ŠVP

Elektrotechnika

 

2

2

 ŠVP

Automobily

1

3

3

 ŠVP

Opravárenství a diagnostika

1

3

3

 ŠVP

Řízení motorových vozidel

 

 

2 ½

 ŠVP

TV celkem

20

19

19 1/2

 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik

15

15

15

 ŠVP

 

 

 

 

 

Celkem

35

34

34 1/2

 

Projednáno v předmětových komisích   31.8.2009

Schváleno ředitelem SOU   31.8.2009

 

 

 

Učební obor: Karosář

Kód: 23-55-H/02

 

Hodinová dotace v ročníku

 

Předměty

1

2

3

Osnovy

Český jazyk a literatura

2

2

1

ŠVP

Cizí jazyk

2

2

2

ŠVP

Občanská nauka

1

1

1

ŠVP

Fyzika

1,5

1,5

 

ŠVP

Chemie

1

 

 

ŠVP

Základy ekologie

 

1

 

ŠVP

Matematika

2

2

2

ŠVP

Tělesná výchova

1

1

1

ŠVP

Práce s počítačem

1

1

1

ŠVP

Ekonomika

 

 

2

ŠVP

Technická dokumentace

2

2

2

ŠVP

Strojnictví

1,5

 

 

ŠVP

Strojírenská technologie

1,5

1,5

 

ŠVP

Silniční vozidla

 

 

2

ŠVP

Technologie

2

3

2

ŠVP

Řízení motorových vozidel

 

 

1,5

ŠVP

Celkem

18,5

18

17,5

 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik

15

15

15

ŠVP

 

 

 

 

 

Celkem

33,5

33

32,5

 

Projednáno v předmětových komisích   31.8.2010

Schváleno ředitelem SOU   31.8.2010

 

 

 

Učební obor: Autoelektrikář

Kód: 26-57-H/01

 

Hodinová dotace v ročníku

 

Předměty

1

2

3

Osnovy

Předměty povinné základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

1

 ŠVP

Cizí jazyk

2

2

2

ŠVP

Občanská nauka

1

1

1

ŠVP

Matematika

2

2

1

ŠVP

Fyzika

2

1

 

ŠVP

Chemie

1

 

 

ŠVP

Základy ekologie

 

1

 

ŠVP

Práce s počítačem

1

1

1

ŠVP

Tělesná výchova

1

1

1

ŠVP

Ekonomika

 

 

2

ŠVP

Základy elektrotechniky

3

 

 

ŠVP

Elektronika

 

1,5

2,5

ŠVP

Elektrické měření

 

1

1

ŠVP

Strojnictví

1

 

 

ŠVP

Elektropříslušenství

 

2

1

ŠVP

Automobily

1

1,5

1

ŠVP

Opravárenství a diagnostika

1

1

1

ŠVP

Elektronika

 

2

1

ŠVP

Řízení motorových vozidel

 

 

2,5

ŠVP

TV celkem

18

18

18

 

Odborný výcvik

15

15

15

ŠVP

Celkem

33

33

33

 

Projednáno v předmětových komisích   31.8.2010

Schváleno ředitelem SOU   31.8.2010

 

 

 

Učební obor: Autotronik

Kód: 39-41-L/01

 

Hodinová dotace v ročníku

 

Předměty

1

2

3

4

Osnovy

Předměty povinné základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

ŠVP

Cizí jazyk

3

3

3

3

ŠVP

Občanská výchova

 

1

1

1

ŠVP

Dějepis

2

 

 

 

ŠVP

Fyzika

2

2

 

 

ŠVP

Chemie

2

 

 

 

ŠVP

Základy ekologie

1

 

 

 

ŠVP

Matematika

3

3

3

3

ŠVP

Tělesná výchova

2

2

2

2

ŠVP

Práce s počítačem

1

1

1

1

ŠVP

Ekonomika

 

 

1

2

ŠVP

Technická dokumentace

2

2

 

 

ŠVP

Strojírenská technologie

2

 

 

 

ŠVP

Strojnictví

2

 

 

 

ŠVP

Technická mechanika

2

 

 

 

ŠVP

Elektrotechnika

 

2

2

 

ŠVP

Motorová vozidla

 

3

3

2 1/2

ŠVP

Elektrické příslušenství

 

2

1

 

ŠVP

Elektronika

 

 

2

2

ŠVP

Řízení motorových vozidel

 

 

2 1/2

 

ŠVP

Technologie

 

2

2

2

ŠVP

Předměty povinné výběrové

 

 

 

 

 

Auto CAD

 

 

 

2

 ŠVP

TV celkem

27

25

25 1/2

24 1/2

 

Praktické vyučování

5

9

9

9

ŠVP

Celkem

32

34

34,5

33,5

 

Projednáno v předmětových komisích   31.8.2016

Schváleno ředitelem SOU   31.8.2016

 

 

Učební plán
Učební obor: Provoz a ekonomika dopravy
Kód: 37-41-M/01

 
Předměty
Hodinová dotace v ročníku
 
Osnovy
1
2
3
4
Předměty povinné základní
 
 
 
 
 
Český jazyk a literatura
3
2
2
3
ŠVP
Anglický jazyk
3
3
3
3
ŠVP
Německý jazyk
3
3
3
3
ŠVP
Dějepis
2
x
x
x
ŠVP
Základy společenských věd
x
1
1
1
ŠVP
Fyzika
2
2
2
x
ŠVP
Chemie
2
x
x
x
ŠVP
Základy ekologie
1
x
x
x
ŠVP
Matematika
3
3
3
3
ŠVP
Tělesná výchova
2
2
2
2
ŠVP
Informační a komunikační technologie
1
1
1
1
ŠVP
Ekonomika
x
x
2
3
ŠVP
Účetnictví
1
1
x
x
ŠVP
Právní nauka
2
1
x
x
ŠVP
Doprava a přeprava
2
2
3
3
ŠVP
Dopravní zeměpis
1
2
x
x
ŠVP
Logistika a obslužné systémy
x
2
2
2
ŠVP
Zbožíznalství
x
2
2
2
ŠVP
Řízení motorových vozidel
x
x
1
x
ŠVP
Technická dokumentace
2
x
x
x
ŠVP
Praktické vyučování
2
6
6
6
ŠVP
Celkem
32
33
33
32
 

Projednáno v předmětových komisích 31.8.2016
 
Schváleno ředitelem SOŠ a SOUd 31.8.2016
 
 
 
 
 

Učební plán

Studijní obor: Požární ochrana

Kód: 39-08M/01

 

Předměty

Hodinová dotace v ročníku

 

Osnovy

1

2

3

4

Předměty povinné základní

22

16

15

17

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

ŠVP

Anglický jazyk

3

3

3

3

ŠVP

Německý jazyk

3

3

3

3

ŠVP

Dějepis

1

x

x

x

ŠVP

Občanská výchova

1

1

1

1

ŠVP

Fyzika

2

2

x

x

ŠVP

Chemie

1

x

x

x

ŠVP

Biologie a ekologie

1

x

x

x

ŠVP

Matematika

3

3

3

3

ŠVP

Tělesná výchova

6

4

4

4

ŠVP

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

ŠVP

Ekonomika

x

x

1

2

ŠVP

Odborné předměty

15

18

17

16

ŠVP

Organizace a řízení požární ochrany

x

x

1

1

ŠVP

Ochrana obyvatelstva

1/2

x

x

x

ŠVP

Zdravotnická příprava

1

2

x

1

ŠVP

Krizové řízení

1/2

x

x

x

ŠVP

Požární prevence

1

1

x

x

ŠVP

Zjišťování příčin požáru

x

x

1/2

1

ŠVP

Speciální chemie

x

2

x

x

ŠVP

Technické prostředky požární ochrany

2

1

1 1/2

3

 

Technický výcvik

x

1

1

1

 ŠVP

Technické materiály

2

x

x

x

ŠVP

Technická dokumentace

2

x

x

x

ŠVP

Technologie oprav

x

2

1

x

 ŠVP

Požární technika

x

x

1

x

ŠVP

Řízení motorových vozidel

x

x

3

x

ŠVP

Zjišťování mimořádných události

x

x

2

3

ŠVP

Praktické vyučován

6

9

6

6

ŠVP

Celkem

37

34

32

33

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projednáno v předmětových komisích 31.8.2013
 
Schváleno ředitelem SOŠ a SOUd 31.8.2013
 
 Učební plán

Studijní obor:  Autotronik -nástavbové studium

Kód: 3941L/51

 

Předměty

 

Osnovy

1

2

 

Předměty povinné základní

14

16

 

Český jazyk a literatura

4

4

ŠVP

Cizí jazyk

3

3

ŠVP

Dějepis

1

x

ŠVP

Základy společenských věd

x

1

ŠVP

Fyzika

1

1

ŠVP

Matematika

3

3

ŠVP

Tělesná výchova

2

2

ŠVP

Informační a komunikační technologie

x

1

ŠVP

Ekonomika

x

1

ŠVP

Odborné předměty

19

17

ŠVP

Technická dokumentace

2

x

ŠVP

Mechanika

2

x

ŠVP

Elektrotechnika

2

2

ŠVP

Elektrické příslušenství

1

1

ŠVP

Elektronika

2

3

ŠVP

Opravárenství

x

1

ŠVP

Motorová vozidla

2

2

ŠVP

Technologie

2

2

ŠVP

Technologie - CAD

1

1

ŠVP

Praktické vyučování

5

5

ŠVP

Celkem

33

33