Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018- 2019

   
 
Obor
Počet přijatých
Počet dosud odevzdaných zápisových lístků
2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
46
30

 
2657H/01 Autoelektrikář


Neotvírá se

0
2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel se zam. jed. vozidla
Neotvírá se 0
 3741M/01 Provoz a ekonomika dopravy
 Neotvírá se 0
 3908M/01 Požární ochrana
30 19
3941L/01 Autotronik
17 6
 
   
   
   
 Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nemají zájem studovat na naší škole, aby informovali školu o svém rozhodnutí a tím urychlili průběh přijímacího řízení a možnost vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení.  
   
 Aktualizováno: 3.5.2018